Elhelyezés

A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történő felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. (9/1999. XI.24. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről – 21.§)

Az ellátás igénybevételének a módját az 1993. évi III. törvény 93. §-a szabályozza, mely szerint:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy kérelmét az ellátásra szoruló beleegyezésével törvényes képviselő terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt.

A cselekvőképességében teljesen korlátozott személy indítványát törvényes képviselője terjeszti elő.

Minden hónap első szerdáján nyílt napot tart intézményünk, amelyen az érdeklődők információt kapnak az ellátás módjáról és minőségéről, és megtekinthetik az intézményt.

Intézményi jogviszony létesítéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

-    kitöltött és megfelelő módon aláírt kérelem formanyomtatvány (kérelem szóban is előterjeszthető, ebben az esetben jegyzőkönyv felvétele szükséges),
-    szakvélemény
-    orvosi igazolás, vagy a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ideje alatt, annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél kórházi zárójelentés
-    fogyatékosság tényét bizonyító szakorvosi, kezelőorvosi szakvélemény, diagnózis megjelöléssel (telephely tekintetében),
-    jogszabályban nevesített, bekerülést megelőző szakhatósági vizsgálat megléte (telephely tekintetében),
-    jövedelemigazolás és vagyonnyilatkozat,
-    gondnokság alá helyezés tényét igazoló dokumentumok.

A dokumentumokat az intézmény székhelyének címére, az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Az intézményvezető az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő fertőző betegségben szenved, ellátásra nem jogosult, veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy az intézmény szolgáltatása állapotának nem megfelelő. Amennyiben az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló értesítést kézhezvételtől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

Az intézményvezető időrendi sorrendben és sorszámozottan nyilvántartja az ellátásra várakozókat, velük kapcsolatban marad, és a soron kívüli elhelyezést – amennyiben lehet – igyekszik figyelembe venni.

Előgondozást végzünk minden várakozónál, amely megtörténhet a beköltözésre váró lakó otthonában, tartózkodási helyén vagy a kórházban.

Az elhelyezés időtartam szerint a rehabilitációs intézetben csak határozott időtartamú lehet, a többi ellátási részlegben határozott és határozatlan idejű jogviszony egyaránt létesíthető.

 Kérelem elhelyezéshez - nyomtatvány letöltése: (szerkeszthető formátum)

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-aranyhid.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.