Elhelyezés

A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézménybe történő felvétel iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybevevő vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét. (9/1999. XI.24. SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről – 21.§)

Az ellátás igénybevételének módja az 1993. évi III. törvény 93. §-a szabályozza, mely szerint:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy kérelmét az ellátásra szoruló beleegyezésével törvényes képviselő terjesztheti elő. Ha közöttük a kérelem, az indítvány kérdésében vita van, arról a gyámhivatal dönt.

A cselekvőképességében teljesen korlátozott személy indítványát törvényes képviselője terjeszti elő.

Minden hónap első szerdáján nyílt napot tartunk, amelyen az érdeklődők tájékoztatást kapnak az ellátás ellátásáról és minőségéről, és megtekinthetik az intézményt.

Intézményi jogviszony létesítéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

- kitöltött és megfelelő módon aláírt kérelem formanyomtatvány (kérelem szóban is előterjeszthető, ebben az esetben jegyzőkönyv felvétele szükséges),
- szakvélemény
- orvosi igazolás, vagy fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ideje alatt, annak megszűnését követő 30 napon belül igénylésnél kórházi zárójelentés
- fogyatékosság tényét bizonyító szakorvosi, - orvosi szakvélemény, diagnózis megjelöléssel (telephely tekintetében),
- jogszabályban neves, bekerülést megelőző szakhatósági vizsgálat megléte (telephely tekintetében),
- jövedelemigazolás és vagyonnyilatkozat,
- gondnokság alá helyezésének tényét igazoló dokumentumok.

A dokumentumokat az intézmény székhelyének címére, az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Az intézményvezető az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő fertőző betegségben szenved, ellátásra nem jogosult, veszélyő magatartás tanúsítása, vagy az intézményi szolgáltatás állapotának nem megfelelő. azt az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az erről szóló értesítés kézhezvételétől 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

Az intézményvezető időrendi sorrendben és sorszámozottan nyilvántartja az ellátásra várakozókat, velük kapcsolatban marad, és a soron kívüli elhelyezést – lehet – igyekszik figyelembe venni.

Előgondozást végzünk minden várakozónál, amely megtörténhet a beköltözésre váró lakó otthonában, tartózkodási helyén vagy a kórházban.

Az elhelyezés időpontja szerint a rehabilitációs intézetben csak határozott határidővel, a többi ellátási részleg határozott és határozatlan időre jogviszonyban áll rendelkezésre.

 Kérelem elhelyezéshez - letöltése:  

( szerkeszthető formátum ):

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-aranyhid.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.