2.1. Intézményünk – Alaptevékenysége, engedélyezett férőhelyek száma

A székhely alaptevékenysége, engedélyezett férőhelyei:

 • Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása – 285 férőhely
 • Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása – 65 férőhely
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – 40 jelzőkészülékkel
 • Fejlesztő foglalkoztatás – 68 fő részére
 • Szakápolás

 

A pszichiátriai betegek otthonába azoknak a krónikus pszichiátriai betegeknek az ápolása, gondozása folyik, akik az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotúk, akut gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, és egészségi állapotúk, valamint szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására segítséggel sem képesek. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

A szenvedélybetegek otthonában azoknak a személyeknek az ápolását, gondozását végezzük, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de - a külön jogszabályban meghatározott - kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak. (a továbbiakban: bentlakásos intézmények)

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott szolgáltatás.

Fejlesztő foglalkoztatás: az intézményi jogviszonnyal rendelkező pszicho-szociális fogyatékossággal élő és szenvedélybetegek számára fejlesztési jogviszonyban, vagy munka törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszonyban biztosított foglalkoztatás.

 

A telephelyek alaptevékenysége, engedélyezett férőhelyei:

 • Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása – 32 férőhely
 • Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása – 12 férőhely
 • Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása – 2 db lakóotthon 8 és 10 férőhely
 • Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
 • Fogyatékossággal élők nappali ellátása – 20 férőhely
 • Fogyatékos személyek részére támogató szolgáltatás
 • Házi segítségnyújtás (támogatott lakhatást igénybe vevők részére)
 • Szociális étkeztetés
 • Fejlesztő foglalkoztatás – 90 fő részére
 • Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (nyilvántartásba bejegyzés folyamatban),
 • Szakápolás

Fogyatékos személyek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása: azoknak a fogyatékos személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. A rehabilitációs bentlakásos ellátás legfőbb feladata, hogy egyéni fejlesztés, felkészítés és foglalkoztatás eredményeképpen a lehetőségekhez mérten a lakókat lakóotthoni, illetve önálló életvitelre készítse fel.

Ápoló-gondozó célú lakóotthonba: családból vagy intézményből (intézményből történő elhelyezés esetén a felülvizsgálat és az egyéni fejlesztés eredményeire figyelemmel) a fogyatékosság jellegétől és súlyosságától függetlenül helyezhető el fogyatékos személy.

Rehabilitációs célú lakóotthonba: azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknél az önálló életvitel megteremtésére van esély, s a rehabilitációjuk a családban nem oldható meg.

Támogatott lakhatás: azoknak a fogyatékos személyeknek biztosít szolgáltatást, akiknek egészségi állapota és önellátási képességének megfelelően az önálló életvitel fenntartása, ill. elősegítése érdekében szükséges biztosítani a lakhatási szolgáltatást, az esetvitelt, a közszolgáltatások és a társadalmi életbe való részvételt segítő más szolgáltatások igénybevételében való segítségnyújtást.

A nappali ellátás: a családban élő, szociális, egészségi és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes fogyatékossággal élő személyek számára állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatás.

Támogató szolgáltatás: a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését segíti, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson speciális segítséget nyújt.

Szociális étkeztetés: azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik önmaguk részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Házi segítségnyújtás: az ellátott saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartását szociális segítés és személyi gondozás keretében.

Fejlesztő foglalkoztatás: az intézményi jogviszonnyal rendelkező fogyatékos személyek számára fejlesztési jogviszonyban, vagy munka törvénykönyve szerinti határozott idejű munkaviszonyban biztosít foglalkoztatás.


Dokumentumok:

Alapitó okirat: 2023
Szervezeti és Működési Szabályzat: I. rész,II. rész, | III. rész, | IV. rész,V. rész,VI. rész, | VII. rész
Adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzat I.rész | II.rész | III.rész

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-aranyhid.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.